DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP > CẨM NANG DOANH NGHIỆP
Bản in
Điều kiện để doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán
Tin đăng ngày: 2/4/2023 - Xem: 507
 

Tùy thuộc vào sàn giao dịch mà điều kiện để niêm yết trên các sàn chứng khoán sẽ khác nhau. Do đó, trước khi niêm yết trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp cần nắm rõ được các điều kiện này. Theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán tùy theo từng sàn giao dịch nhé!

Điều kiện để doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán TP Vinh Nghệ An

Điều kiện để niêm yết trên các sàn chứng khoán chung

Vốn điều lệ

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật chứng khoán 2019, vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên. Mức vốn điều lệ này tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

Thời gian và kết quả hoạt động

 • Công ty Cổ phần có thời gian hoạt động trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết. Ngoại trừ trường hợp Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá gắn với niêm yết.
 • Tình hình hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục trước thời điểm đăng ký niêm yết có lãi. Bên cạnh đó tính đến năm đăng ký niêm yết, không có lỗ lũy kế.
 • Doanh nghiệp yêu cầu niêm yết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội có liên quan đến xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xoá án tích.

Cơ cấu cổ đông

 • Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn. Nếu vốn điều lệ của công ty phát hành từ 1000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
 • Trước khi doanh nghiệp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, các cổ công lớn của công ty phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của công ty phát hành tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.

Các điều kiện khác niêm yết khác

 • Doanh nghiệp yêu cầu niêm yết phải có hồ sơ Đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ.
 • Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ra công chúng. Ngoại trừ công ty có yêu cầu niêm yết là công ty chứng khoán.
 • Công ty chứng khoán phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán lần đầu tiên ra công chúng. 
 • Công ty và người đại diện theo pháp luật không bị xử lý vi phạm do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 2 năm tính tới thời điểm đăng ký niêm yết. 

Điều kiện niêm yết trên các sàn chứng khoán cụ thể

Trên thực tế, mỗi sàn chứng khoán sẽ có những điều kiện niêm yết riêng và chặt chẽ hơn. Dưới đây là điều kiện để được niêm yết trên một số sàn chứng khoán cụ thể: 

Điều kiện niêm yết trên sàn HOSE

Điều kiện để doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán TP Vinh Nghệ An

Vốn điều lệ

Tại thời điểm đăng ký, vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên tính theo báo cáo kiểm toán.

Điều kiện về thời gian và tình hình hoạt động của công ty

 • Thời gian hoạt động ít nhất 02 năm dưới hình thức Công ty Cổ phần.
 • Kết quả hoạt động 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tại thời điểm gần nhất tính tới thời điểm đăng ký niêm yết đạt tối thiểu 5%.
 • Công ty không có nợ quá hạn trên 01 năm tính tới thời điểm đăng ký niêm yết.
 • Tính tới thời điểm đăng ký niêm yết, công ty không có lỗ luỹ kế.

Cơ cấu cổ đông

Phải có tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi ít nhất 300 cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Điều kiện niêm yết khác

 • Các cổ đông lớn, cổ đông là tổ chức, cá nhân phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu trong vòng 6 tháng đầu và 50% số cổ phiếu trong 6 tháng tiếp theo. Ngoại trừ cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.
 • Cổ phiếu của doanh nghiệp đã được giao dịch trên sàn UPCOM từ 2 năm trở lên. Trừ tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa.
 • Hồ sơ đăng ký niêm yết phải hợp lệ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Điều kiện niêm yết trên sàn HNX

Vốn điều lệ

Tại thời điểm đăng ký, vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên tính trên báo cáo kiểm toán.

Điều kiện thời gian và tình hình hoạt động của công ty

 • Công ty hoạt động ít nhất 01 năm dưới hình thức công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký.
 • Năm liền trước năm đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán phải có lãi.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tại thời điểm gần nhất tính tới thời điểm đăng ký niêm yết đạt tối thiểu 5%.
 • Không có nợ quá hạn trên 01 năm, không có lỗ luỹ kế tại thời điểm đăng ký niêm yết.
 • Công ty không thuộc trường hợp vi phạm pháp luật hay các vi phạm liên quan đến vấn đề kế toán và báo cáo tài chính.

Cơ cấu cổ đông

Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Các điều kiện niêm yết khác trên sàn HNX

 • Các cổ đông cá nhân, tổ chức và cổ đông lớn phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu trong 06 tháng đầu, 50% số cổ phiếu trong 06 tháng tiếp theo.
 • Cổ phiếu đã giao dịch trên sàn chứng khoán UPCOM tối thiểu 02 năm và được đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết. Trừ tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa.
 • Hồ sơ đăng ký niêm yết phải hợp lệ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Lợi ích khi được niêm yết trên sàn chứng khoán

Với tổ chức phát hành, cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán có một số lợi ích như:

 • Cơ hội huy động vốn nhanh và dài hạn: Sau khi được niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, công ty sẽ gia tăng không ít lượng tiền mặt, tiền vốn dựa trên cơ sở tính thanh khoản cao của công ty đã xác thực trên thị trường.
 • Cơ hội quảng bá sự uy tín: Để được lên sàn chứng khoán, các công ty đều phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe do sàn chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán quy định. Đây như một lời khẳng định về mức độ uy tín của công ty trên thị trường. Qua đó, mang tới cho doanh nghiệp cơ hội hợp tác, phát triển.
 • Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu: Sở giao dịch chứng khoán là nơi chứng khoán được giao dịch nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Điều này tạo cho chứng khoán được niêm yết khả năng chuyển nhượng dễ dàng, thuận lợi hơn. 

Một số lưu ý khi doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

Điều kiện để doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán TP Vinh Nghệ An

Căn cứ Điều 111 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, thủ tục đăng ký niêm yết quy định như sau:

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận niêm yết. Trong trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được chấp thuận niêm yết, công ty đăng ký niêm yết phải đưa chứng khoán vào giao dịch.

Trên đây là chi tiết điều kiện để niêm yết trên các sàn chứng khoán. DNSE hy vọng qua những thông tin được chia sẻ ở bài viết mang tới cho doanh nghiệp nhiều thông tin bổ ích!

Diễn đàn doanh nghiệp khác:
Đầu tư chiều sâu (2/12/2014)
Các cơ hội trong khủng hoảng (2/12/2014)
Thôi đừng đổ lỗi! (2/12/2014)
3 bí quyết nâng cao năng lực làm việc cho DN (2/12/2014)
10 công việc bị “ghét” nhất (2/12/2014)
Kinh doanh thành công nhờ... Skype (2/12/2014)
Giải tỏa nỗi sợ…sếp (2/12/2014)
Chớp lấy thời cơ (2/12/2014)
Tìm ra cơ hội đổi mới (2/12/2014)
5 cách xây dựng quyền lực trong công việc (2/12/2014)
10 sai lầm thường gặp của Sếp (2/12/2014)
Chiến dịch email marketing đi vào lòng người (2/12/2014)
Để giữ chân nhân viên, phải biết cách khiến họ hài lòng (2/12/2014)
Nhân viên thụ động, lỗi tại sếp? (2/12/2014)
Bí quyết đánh giá đúng nhân viên (2/12/2014)
 
VIDEO CLIPS
Video
Giải game Đế chế AOE VEC Nghệ An
Cộng đồng doanh nghiệp VEC tổ chức Gala Chào mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam 2023
Giải chạy Doanh nhân VEC 2023 thu hút gần 200 vận động viên tham gia
Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13/10
Quản lý nhân sự
Kỷ niệm 3 năm thành lập VEC (5/2017-5/2020)
Bài Học Kinh Doanh
Đại lý phòng vé máy bay tại TP Vinh Nghệ An
Khai trương thẩm mỹ viện Mine Korea
Thiết bị bếp Hồng Đăng khuyến mãi dịp cuối năm
Công ty CP Thực phẩm Tứ Phương
Tọa đàm Kết nối và Tôn Vinh Doanh nhân Xứ Nghệ 2018
Ra mắt hệ thống ExpressPlus - ứng dụng thông minh hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp
36 doanh nghiệp Nghệ An tham gia VEC STARS GROUP
Công Ty TNHH Dũng Trần Quang
Nhật Hoàng - Đơn vị may đo rèm mành số 1 Nghệ An
Không gian đẹp: Ấn tượng căn hộ chung cư nhỏ
Lễ ra mắt VEC Diamonds Group
Chào mừng sự kiện Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh trở thành di sản nhân loại
Khai trương Trung tâm Phú Nguyên An chi nhánh Hà Tĩnh
DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0915.050.067

Văn phòng - 0915.050.067
Hôm nay: 293 | Tất cả: 722,271
 
  Home | Giới thiệu | Tin tức | Hội viên | Diễn đàn doanh nghiệp | Sản phẩm | Liên hệ | Hình ảnh  
 
Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam VEC
Trụ sở: Số 45 Ngô Gia Tự,  Tp Vinh, Nghệ An
Tel: 0915.050.067
Email: [email protected]
Website: http://vec.org.vn
Chat hỗ trợ
Chat ngay

0915.050.067